Styrelsen består av

Ordförande

Benny Johansson

0705578708, 0524-12641


Vice Ordförande

Calle Ahlqvist

0524-71707

Kassör

Monica Johansson

0524-12641


Sekreterare

Ingemar Karlsson

0524-42233, 0704815245

Ledamöter

Christian Rönnäng

0522-660632, 0703945918


Janne Adriansson

0524-23399

Lasse Ahlqvist

0768242027


Dennis Svensson

0704073677

Träningslokalen på Bruksvägen 6